Δήμος Θάσου


Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ_ΟΧΗΜΑΤΑ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Τ.Ε.Υ.Δ.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.