Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και απορριματοφόρων Δήμου Θάσου»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο:

“Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και απορριματοφόρων Δήμου Θάσου”

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002522168

 

Add a comment

You must be logged in to comment.