Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη διαγωνισμού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο:

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θάσου»

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002566469

Add a comment

You must be logged in to comment.