Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη Διαγωνισμού-Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Θάσου, της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 17PROC002063208

Add a comment

You must be logged in to comment.