Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη Διαγωνισμού”

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο:

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στη Θάσο, αξιολόγησης καταλληλότητας της περιοχής Αστρίς για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, οργάνωσης  φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου».

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ. 17PROC001737335.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.