Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη & Παραρτήματα Δήμου Θάσου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων Τύπου LED”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

“Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & την Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED”

Διακήρυξη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ LED ΘΑΣΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.10585 28-7-2017

Παραρτήματα:

Η διακήρυξη του διαγωνισμού έλαβε μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 17PROC001773225

Add a comment

You must be logged in to comment.