Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγλί”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Βιγλί» του οικισμού της Χρυσής Αμμουδιάς (Σκάλα Παναγίας) της Τοπικής Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.