Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου της Θάσος Δημοτική Α.Ε. έτους 2018”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοχτού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου, της Θάσος Δημοτική Α.Ε., για το έτος 2018.”

Add a comment

You must be logged in to comment.