Δήμος Θάσου


Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ασφαλτικών Δήμου Θάσου

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικών Δήμου Θάσου.

20180209-TEYD_v1.0 (4)

ΔΙΑΚΗΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.htm

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ASFALTIKA 2019

Add a comment

You must be logged in to comment.