Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου ετών 2018-2019»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια Καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου ετών 2018-2019» 

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004123325

Add a comment

You must be logged in to comment.