Δήμος Θάσου


«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων του Δήμου Θάσου έτους 2019»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο:

“Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Θάσου έτους 2019” 

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004105133

Add a comment

You must be logged in to comment.