Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης παιδικών χαρών στη χερσαία ζώνη Λιμένα και Σκάλας Καλλιράχης, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης παιδικών χαρών στη χερσαία ζώνη Λιμένα και Σκάλας Καλλιράχης, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου.

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003252842

Add a comment

You must be logged in to comment.