Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας οικοδομικών υλικών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, προμήθειας οικοδομικών υλικών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου.

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002928230

Add a comment

You must be logged in to comment.