Δήμος Θάσου


“Διακήρυξη της δημόσιας, ανοιχτής, διεθνούς ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου”, Υποέργο 1 της πράξης “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της δημόσιας, ανοιχτής, διεθνούς ηλεκτρονικής διαδικασίας που αφορά στην επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου”, Υποέργο 1 της πράξης “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου”

Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ. στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ:  19PROC004403761

Add a comment

You must be logged in to comment.