Δήμος Θάσου


Διακήρυξη του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

signed μελετη ΚΑΥΣΙΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ_s

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

Add a comment

You must be logged in to comment.