Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΤΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)”

Στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε  τα έγγραφα που αφορούν τον διαγωνισμό και την διαδικασία:

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣ ΠΟΤΟΥ 2019

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣ ΠΟΤΟΥ 2018

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5-ΠΡΟ-LYMATA-POTOS-2019

6-ΤΙΜΟ-LYMATA-POTOS-2018

7-ESY-LYMATA-POTOS-2018

8-.ΤΡΤ-LYMATA POTOS-2018

9-TEXN-POTOS-LYMATA-2019

10-ΥΔΡ-YP-POTOS-LYMATA-2018

11-SAY-LYMATA POTOS-2018

12-FAY-LYMATA POTOS-2018

Add a comment

You must be logged in to comment.