Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ”

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

TEYD_ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΠΛΑΤΕΙΑΣ_ΣΚΑΛΑΣ_ΣΩΤΗΡΟΣ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.