Δήμος Θάσου


Διακοπή διέλευσης ιρλανδικής διάβασης (Σκ. Μαριές προς Καλύβια Λιμεναρίων)

Λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων και για προληπτικούς λόγους που άπτονται της  ασφάλειας των κατοίκων και των διερχομένων, έχει διακοπεί η διέλευση της ιρλανδικής διάβασης των Μαριών (Σκ. Μαριές προς Καλύβια Λιμεναρίων) μέχρι νεωτέρας.

Παρακαλούμε και ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η κίνηση των οχημάτων από και προς Λιμενάρια να γίνεται από το δρόμο του Κεφαλά.

Add a comment

You must be logged in to comment.