Δήμος Θάσου


Δωρεάν Παιδικοί Σταθμοί Πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»

Δήμος Θάσου
ΝΠΔΔ Δημαρωγός

Δωρεάν Παιδικοί Σταθμοί
Πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής»
Αιτήσεις Γονέων : 12.07.2016 – 29.07.2016

Το ΝΠΔΔ Δημαρωγός του Δήμου Θάσου ενημερώνει τους Γονείς ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Θάσου (Λιμένα, Πρίνου και Λιμεναρίων) δέχονται νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως και τα προνήπια δηλ. μέχρι και την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. Ο Δήμος Θάσου μέσω του νομικού προσώπου Δημαρωγός υποβάλλει κάθε χρόνο αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για δωρεάν Παιδικούς Σταθμούς και για το σχολικό έτος 2016-21 μας εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση 88 θέσεις από τις 47 του προηγούμενου χρόνου. Οι θέσεις αυτές αφορούν μόνο το 70% των θέσεων μας και είναι ανοικτές σε αύξηση ως το 100% των θέσεων (125 θέσεις).

Ο διπλασιασμός των θέσεων μας επιτεύχθηκε μετά από στοχευόμενο προγραμματισμό και σκληρή δουλειά. Από τον Φεβρουάριο του 2015 προγραμματίσαμε την αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και της δυναμικότητας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας. Το Σεπτέμβριο του 2015 πετύχαμε την έγκριση της πρόσληψης πρόσθετου εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ μέσω ΑΣΕΠ (1 Βρεφοκόμο, 2 Β. Βρεφοκόμους και 1 Νηπιαγωγό). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε μέσω ΑΣΕΠ με επιτυχία και μας έδωσε τη δυνατότητα από τον Φεβρουάριο του 2016 οι Παιδικοί Σταθμοί Λιμένα και Λιμεναρίων, επειδή διαθέτουν και τον ανάλογο χώρο, να λειτουργούν με δύο (2) τμήματα των 25 νηπίων το καθένα. Αυξήσαμε λοιπόν τη δυναμικότητα των Σταθμών από 75 νήπια σε 125 νήπια συνολικά και πετύχαμε αφενός να αυξήσουμε τις εγκρινόμενες θέσεις νηπίων από την ΕΕΤΑΑ και αφετέρου να εξυπηρετούμε όλους τους εργαζόμενους (και μη) γονείς.

Η Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τους γονείς για τους δωρεάν Παιδικούς Σταθμούς εκδόθηκε την 12 Ιουλίου 2016 και έχει προθεσμία έως την 29 Ιουλίου 2016. Πληροφορίες για την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τους γονείς για τους δωρεάν Παιδικούς Σταθμούς στην ιστοσελίδα της eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr

Παρακαλούμε τους Γονείς να καταθέσουν εμπρόθεσμα την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για δωρεάν παιδικούς σταθμούς. Ωφελούμενες/οι μπορούν να είναι μητέρες / άτομα (γυναίκες και άνδρες που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών) νηπίων και παιδιών ηλικίας από 2,5 έως και τα προνήπια. Να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι, αυτοαπασχολούμενες/οι ή να είναι άνεργες/οι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ . Το ανώτατο εισοδηματικό όριο έχει παραμείνει στα 27.000 ευρώ ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με δύο παιδιά προσαυξανόμενο για κάθε τέκνο και φθάνει ως τα 36.000 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες.

Η δυνατότητα αυτή δίνει στους ωφελούμενους γονείς να εγγράψουν κατά προτεραιότητα τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση (τροφεία).

Επομένως με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος 2016- Ιούλιος 2017) στους Παιδικούς Σταθμούς Λιμένα και Λιμεναρίων θα λειτουργούν δύο τμήματα σε κάθε Σταθμό των 25 νηπίων το καθένα: ένα για την ηλικία των 2,5 – 3,5 ετών, και ένα για την ηλικία των 3,5 έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο με το ανάλογο για κάθε ηλικία πρόγραμμα. Στον παιδικό Σταθμό Πρίνου υπάρχει αναγκαστικά ένα τμήμα (25 νήπια) λόγω έλλειψης χώρου.

Παράλληλα φροντίζουμε και την υλικοτεχνική υποδομή των Παιδικών μας (δημιουργία νέων παιδικών WC, κουζίνα, έπιπλα, εκπαιδευτικό υλικό κλπ), την πλήρη και υγιεινή διατροφή των νηπίων, περιμένουμε την τελική έγκριση για πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού, προγραμματίζουμε τη δημιουργία Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού στη Θάσο (η μελέτη είναι έτοιμη) και την ανακατασκευή του Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Λιμεναρίων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει βρεφονηπιακός σταθμός στη Θάσο και να εξυπηρετούνται βρέφη από 18 μηνών και άνω.

Το προσωπικό του νομικού προσώπου Δημαρωγός στο Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός (Κτίριο ΙΚΑ Θάσος) τηλ. 2593024020, είναι πρόθυμο να σας ενημερώσει και να σας εξυπηρετήσει όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των Παιδικών Σταθμών Λιμένα, Πρίνου και Λιμεναρίων.

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός
Η πρόεδρος
Γεωργαλή – Νικήτα Αγγελική

Add a comment

You must be logged in to comment.