Δήμος Θάσου


Ενημέρωση Λειτουργίας Ωραρίου ΚΕΠ Δήμου Θάσου

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας για την εξάπλωση του ιού COVID-19 καθώς και λόγω μείωσης προσωπικού με άδεια ειδικού σκοπού, το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Π. Δήμου Θάσου διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 08:00 έως 14:00

Add a comment

You must be logged in to comment.