Δήμος Θάσου


Επαναλειτουργία υπαίθριων λαϊκών αγορών του Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου, ανακοινώνει την επαναλειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών του Δήμου Θάσου από τις 18-05-2020, τις οποίες είχε αναστείλει στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ο Δήμος Θάσου επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτές, σύμφωνα με την άδειά τους, οι κανόνες λειτουργίας, όπως αυτοί αναλύονται στην υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805/30-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/1640/30-04-2020).

Add a comment

You must be logged in to comment.