Δήμος Θάσου


«Επαναπροκήρυξη & Παραρτήματα Δήμου Θάσου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων Τύπου LED»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την επαναπροκήρυξη της Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

«Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & την Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED”

Επαναπροκήρυξη: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ LED ΘΑΣΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17685 7-12-2017

Παραρτήματα:

Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού έλαβε μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 17PROC002377731

Add a comment

You must be logged in to comment.