Δήμος Θάσου


Η ΕΥΠΑΤΕ αρμόδια για θέματα διαδικασιών έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών σε τουριστικά καταλύματα άνω των 50 κλινών στο Νησί της Θάσου

Σύμφωνα με τον Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101 /Α /24.5.2020) και το άρθρο 51 παρ. 3:

«3. Στο τέλος του α εδαφίου της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής «Συγκεκριμένα για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα για τις τουριστικές περιοχές Καβάλας και Ν. Θάσου, η ΕΥΠΑΤΕ είναι αρμόδια για τουριστικά καταλύματα άνω των πενήντα (50) κλινών για θέματα που εμπίπτουν στη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε: «Η ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία θα οδηγήσει στην ταχύτερη έκδοση Οικοδομικών Αδειών στην Θάσο, ώστε να προχωρήσουν άμεσα τουριστικές επενδύσεις που πρόκειται να ενταχθούν στον νέο Αναπτυξιακό νόμο και το ΕΣΠΑ.

Προέκυψε δε, μετά από σειρά επαφών μας με το Υπουργείο Τουρισμού, την ΕΥΠΑΤΕ και τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για το άμεσο ενδιαφέρον και την άμεση ανταπόκρισή του»

Add a comment

You must be logged in to comment.