Δήμος Θάσου


“ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015”

Ενημερωθείτε για τον ισολογισμό της 13ης διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2015) του Δήμου Θάσου από το συνημμέννο αρχείο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΘΑΣΟΣ_ΣΟΛ_2015

Add a comment

You must be logged in to comment.