Δήμος Θάσου


Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Θάσου

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και της Διαχειριστικής Αρχής, σας πληροφορούμε ότι η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος των ΚΔΒΜ για τους ΑΠ7 & ΑΠ8 παρατείνεται έως και την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Add a comment

You must be logged in to comment.