Δήμος Θάσου


Κήρυξη και της Παναγίας Θάσου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Με την υπ. αριθμ. 8425/25.11.2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποφασίσθηκε:

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Παναγιάς του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22-11-2019 στην παραπάνω περιοχή.

Η υπ. αριθμ. 8425/25.11.2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΑΔΑ: Ψ38Ε46ΜΤΛΒ-ΚΙΚ)

 

Add a comment

You must be logged in to comment.