Δήμος Θάσου


Κήρυξη της Θάσου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Με την υπ. αριθμ. 8378/22.11.2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποφασίσθηκε:

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Ποταμιάς, Θάσου, Πρίνου, Μαριών, Λιμεναρίων και Θεολόγου του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21-11-2019 στις παραπάνω περιοχές.

Η υπ. αριθμ. 8378/22.11.2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας(ΑΔΑ: Ω0ΚΞ46ΜΤΛΒ-9ΤΑ)

Add a comment

You must be logged in to comment.