Δήμος Θάσου


Λειτουργία προσωρινής υποστηρικτική δομής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης Δήμου Θάσου

Ο Δήμος Θάσου, έχει συστήσει νέα προσωρινή υποστηρικτικής δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Στρατηγέντα Σωτήριο.

Η δομή αυτή θα παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε κατοίκους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν.

Η λειτουργία της δομής θα παρέχεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου.

Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων είναι από τις 08.00 π.μ. 14.00 μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2593350132

E-mail: kkdthassou@hotmail.com.

Add a comment

You must be logged in to comment.