Δήμος Θάσου


Λειτουργία του Γραφείου της Κοινότητας Θάσου του Δήμου Θάσου

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Θάσου του Δήμου Θάσου θα δέχεται πολίτες της κοινότητας

κάθε Τετάρτη και ώρες από 10:00πμ έως 12:00μ.μ

στα Γραφεία της Κοινότητας στον 1ο Όροφο του Καλογερικού στον Λιμένα Θάσου.

Add a comment

You must be logged in to comment.