Δήμος Θάσου


“Ματαίωση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου”

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Δ   Η   Μ   Ο   Σ       Θ   Α   Σ   Ο   Υ                                                                                                 Θάσος, 03-05-2018

                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 4820

Ταχ. Δ/νση: Θάσος Θάσου

Ταχ. Κώδικας: 64 004

Τηλέφωνο: 25930-23118-23703, 2593350100

Fax: 25930-22104

Πληροφορίες: Κούτλας Ιωάννης

 

ΘΕΜΑ: Ματαίωση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την οποία στάλθηκε η υπ. αριθ.4709/02.05.2018 πρόσκληση, λόγω του επανακαθορισμού της συνεδρίασης της ΠΕΔ Α.Μ.Θ. με θέμα τη διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ – πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», για τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 (αντί της Τετάρτης 9 Μάϊου 2018 όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί). Η συνεδρίαση της ΠΕΔ έχει ως στόχο την ενημέρωση των Δήμαρχων της Περιφέρειας για τα διαλαμβανόμενα στο νομοσχέδιο και η παρουσία του Δημάρχου είναι απαραίτητη.

Θα σας αποσταλεί άμεσα νέα πρόσκληση.

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.