Δήμος Θάσου


Μη μεταβολή των μέτρων που αφορούν στις μετακινήσεις προς τα νησιά μέχρι και τις 18-05-2020

Ύστερα από το ξεκάθαρο διάγγελμα του κ. Πρωθυπουργού και τις αναλυτικές αναφορές των συναρμόδιων Υπουργών και Υφυπουργών καθίσταται σαφές ότι τα μέτρα που αφορούν στις μετακινήσεις προς τα νησιά δεν μεταβάλλονται μέχρι και τις 18-05-2020, εκτός τυχόν νέων ανακοινώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης ευχαριστεί τους πολίτες για την υπομονή και την υποδειγματική τους στάση.

Η σταδιακή άρση των μέτρων απαιτεί πλήρη συναίσθηση της ατομικής ευθύνης όλων μας.

Δεν πρέπει τώρα να χαθεί ότι κερδίσαμε μέχρι σήμερα.

Add a comment

You must be logged in to comment.