Δήμος Θάσου


Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημαρωγός», που εδρεύει στο Δήμο Θάσου Ν. Καβάλας

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) πατήστε ΕΔΩ

Add a comment

You must be logged in to comment.