Δήμος Θάσου


Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» – παιδίατρος από το Κ.Υ. Πρίνου

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ   

   Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

Δελτίο Τύπου

 

Aπό το Γραφείο του νομικού προσώπου Δημαρωγός ανακοινώνεται ότι ο παιδίατρος από το Κ.Υ. Πρίνου θα επισκεφτεί τους Παιδικούς Σταθμούς Λιμένα και Πρίνου την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016 και τον Παιδικό Σταθμό Λιμεναρίων την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016.

Παρακαλούνται οι Γονείς να προσκομίσουν στους Παιδικούς Σταθμούς τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών. Αν το επιθυμούν μπορούν να παρευρίσκονται και να ενημερώνονται από τον παιδίατρο.

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ «Δημαρωγός»

Add a comment

You must be logged in to comment.