Δήμος Θάσου


“Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός – Δελτίο Τύπου”

Εκπαίδευση πολιτών   του Δήμου Θάσου στην επείγουσα προνοσοκομειακή βοήθεια από το ΕΚΑΒ Καβάλας

Το νπδδ Δημαρωγός με τη δομή του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου, διοργανώνουν  εκπαιδευτικό Σεμινάριο με την ομάδα του ΕΚΑΒ Καβάλας  σε θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής βοήθειας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  θα λάβει χώρα στο κτίριο του Καλογερικού του Δήμου Θάσου (Θάσος) το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα :

  1. Πνιγμονή
  2. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
  3. Θέση Ανάνηψης (ασφαλείας)
  4. Ακινητοποίηση Καταγμάτων

 

Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή μπορούν να γίνονται στο νπδδ Δημαρωγός τηλ : 2593024020 και στο Κ.Υ. Πρίνου τηλ : 2593071100

 

Η σχετική επίσημη Βεβαίωση Εκπαίδευσης θα χορηγηθεί από το ΕΚΑΒ

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 του Δήμου Θάσου

Add a comment

You must be logged in to comment.