Δήμος Θάσου


«Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός – Δελτίο Τύπου»

Παραπομπή παιδιών προς αξιολόγηση στο ΚΕΔΔΥ Καβάλας

 

Ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς, τα οποία :

 

Α) πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (2017-2018) σε δημόσιο Νηπιαγωγείο και

 

Β) συγκαταλέγονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, διαθέτοντας τη σχετική ιατρική γνωμάτευση: νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές λόγου-ομιλίας, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ), διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) , ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

 

Οι γονείς αυτοί καλούνται να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,

τηλ 2513 50 3471, με σκοπό την αξιολόγηση και την κατάταξη των παιδιών τους σε ειδικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ενίσχυσης/ένταξης.

 

Η Υπηρεσία θα δέχεται αιτήσεις γονέων έως 28.04.2017

 

 

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.