Δήμος Θάσου


«Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός – Δελτίο Τύπου»

Δωρεάν Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2017

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι  από Δευτέρα 3 Απριλίου μέχρι και τις 20 Απριλίου 2017 θα μπορούν να υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν  παιδικών κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 15 Ιουνίου έως 3 Σεπτεμβρίου 2017. «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων τέκνων, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ φορολογικού έτους 2015, μέχρι 28.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 του Δήμου Θάσου

Add a comment

You must be logged in to comment.