Δήμος Θάσου


Οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Λιμένα στον Δήμαρχο Θάσου

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη περίπου 60 μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Λιμένα, συνοδευόμενοι από την Διευθύντρια του Σχολείου κα. Αρετή Κώτση και εκπαιδευτικούς.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν αφενός η ενημέρωση των μαθητών από τον Δήμαρχο για τις αρμοδιότητες και την λειτουργία του Δήμου Θάσου και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων και προβληματισμών των μαθητών προκειμένου να γίνει ο κόσμος πιο όμορφος το νησί της Θάσου.

Ο Δήμαρχος Θάσου δέχθηκε τους μαθητές στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, όπου, ως σε προσομοίωση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση. Αρχικά ενημέρωσε τους μαθητές για τις αρμοδιότητες και την λειτουργία του Δήμου και στην συνέχεια οι μαθητές έθεσαν προς τον Δήμαρχο τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους που αφορούσαν ποικίλα θέματα όπως, περιβάλλοντος και καθαριότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς, ασφάλειας οδικών μετακινήσεων, οδικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και την δημιουργία ενός άτυπου συμβουλίου νέων ως συμβουλευτικό όργανο στο Δήμο Θάσου.

Ο Δήμαρχος Θάσου, αφού άκουσε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των μαθητών και έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που δέχθηκε, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τις προτάσεις τους στα αρμόδια όργανα του Δήμου, προκειμένου να μελετηθούν ειδικότερα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θάσου.

Add a comment

You must be logged in to comment.