Δήμος Θάσου


“Πίνακας Κατάταξης Ειδικότητας Δασολόγου ΣΜΕ 1/2018”

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο, για τον πίνακα κατάταξης με την εδικότητα του “Δασολόγου”, με την υπ’ αριθ. 1/2018 Σ.Μ.Ε.

Add a comment

You must be logged in to comment.