Δήμος Θάσου


“Πίνακες- αποτελέσματα προσωπικού ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.”

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 128

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 114

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 118

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 120

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 121

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 119

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 122

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 124

ΠΙΝΑΚΕΣ YE ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 123

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 125

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΚΩΔΙΚΟΣ 130

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 127

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 129

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 126

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 133

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΚΩΔΙΚΟΣ 131

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 134

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 5 ΚΩΔΙΚΟΣ 132

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 105

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 101

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 102

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 107

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 104

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 106

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 103

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 110

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 109

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 108

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ 111

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 113

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ 112

Add a comment

You must be logged in to comment.