Δήμος Θάσου


“Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Θάσου”

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Θάσου:

Add a comment

You must be logged in to comment.