Δήμος Θάσου


Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους του Ν. 4611/2019

Εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30-9-2019 Τεύχος Α’) σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 μέχρι 31/12/2019.

Οφειλές προς τους  Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/ 2019 μπορούν, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31/12/2019.

Add a comment

You must be logged in to comment.