Δήμος Θάσου


Προμήθεια Γάλακτος Δήμου Θάσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΘΑΣΟΣ  5-8-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ                                                                 ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 10349

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                Ο Δήμαρχος Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν προσφορά για την Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των υπαλλήλων του Δήμου Θάσου έως και την 17-8-2016 και ώρα 14.00 μ.μ., στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό και επί των τιμών αυτού.

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 1 LIT (3,5% ή 1,5%) 11.100 1,05 11.655,00

 

Η προσφορά θα δοθεί επί της τιμής μονάδος προ Φ.Π.Α.

 

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος Θάσου

 

                                                                           Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος

Add a comment

You must be logged in to comment.