Δήμος Θάσου


Προμήθεια Σωλήνων αποχέτευσης όμβριων υδάτων

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Σωλήνων αποχέτευσης όμβριων υδάτων”

ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΛΗΝΕΣ 2019

20180209-TEYD_v1.0 (5)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κημδησ

Add a comment

You must be logged in to comment.