Δήμος Θάσου


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.” ΕΤΟΥΣ 2017»

Ενημερωθείτε από τα κάτωθι επισυναπτόμενα αρχεία για τα τεύχη δημοπράτησης, που αφορούν την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου της “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε” για το έτος 2017.

Add a comment

You must be logged in to comment.