Δήμος Θάσου


Προσωρινή αναστολή λαϊκών αγορών Δήμου Θάσου

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της προστασίας των πολιτών, μετά από απόφαση του Δημάρχου Θάσου κ. Ελεύθεριου Κυριακίδη, αναστέλλονται προσωρινά οι λαϊκές αγορές στον Δήμο Θάσου.

Add a comment

You must be logged in to comment.