Δήμος Θάσου


ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-5-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ

 

Καλείται ο ιδιοκτήτης της οικοδομής η οποία βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πρίνου Θάσου, στον οικισμό Σκάλας Πρίνου, ή οποιοσδήποτε πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος ή συγγενής αυτού, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 29400/30-11-43 (ΦΕΚ 218/Β) Απόφασης Υπουργού Συγκοινωνιών, λάβει γνώση της υπ’ αρίθμ. 1/2015 εκθέσεως επικινδύνου οικοδομής που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο, και συντάχθηκε από την υπηρεσία δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Θάσου (Θάσος Θάσου 64004, τηλ. 25933 50100, φαξ 25930 22104).

Πρόκειται για ένα πετρόκτιστο κτίσμα χωρίς στέγη το οποίο βρίσκεται στη Σκάλα Πρίνου στο οικοδομικό τετράγωνο απέναντι από το χώρο φορτοεκφόρτωσης των φέρυ μποτ, όπισθεν του Μάρκετ Ευαγγελίδη.

Η ως άνω έκθεση επικινδύνου οικοδομής κοινοποιήθηκε προς το Δήμαρχο Θάσου, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στο ακίνητο.

 

 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

 

Περζαμάνης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 

Δούκας Γιώργος

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

 

 

Πατήρας Νικόλαος

Γεωπόνος ΤΕ Α’

Add a comment

You must be logged in to comment.