Δήμος Θάσου


«Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2020»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον προϋπολογισμό του Δήμου Θάσου που αφορά στο οικονομικό έτος 2020.

Add a comment

You must be logged in to comment.