Δήμος Θάσου


«Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου “Δημαρωγός” για το οικονομικό έτος 2019»

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου “Δημαρωγός”, που αφορά στο οικονομικό έτος 2019.

Add a comment

You must be logged in to comment.