Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου- 30/03/2018»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3458/30.03.2018

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό
Σύμβουλο Θάσου
Έχοντας υπόψη:

1.της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
2.το αριθ. 3457/30-03-2018 έγγραφο του Δημάρχου Θάσου με το οποίο ζητά την επείγουσα
σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα
της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου οικονομικού έτους 2018.
Σας προσκαλούμε
σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Παρασκευή
30/03/2018 και ώρα 13:00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Περι έγκρισης ή μη της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου
οικονομικού έτους 2018.
2) Περί διοργάνωσης ημερίδας για τα σπήλαια της Θάσου και τις πρόσφατες
ανακαλύψεις στο σπήλαιο “Δρακότρυπα”.

Η επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου να συζητηθεί το
θέμα της έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Θάσου Οικονομμικού έτους
2018, ώστε να δημιοιργηθεί Κ.Α Εξόδων για την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες
περιοχές της Νοτίου Θάσου από τις πρόσφατες πλημμύρες.

 

Θάσος, 30/03/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.