Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου – 27/03/2019»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΘΑΣΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3202/26.03.2019

 

 

      Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τον κ. Δημοτικό

Σύμβουλο Θάσου

  1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
  2. Το αριθ. 3201/26-03-2019 έγγραφο του Δημάρχου Θάσου με το οποίο ζητά την επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα περί στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 2020-2023.

 

Σας προσκαλούμε

σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, που θα γίνει την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.

 

Η επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2020-2023 καθώς πρέπει να υποβληθεί στο υπουργείο έως την 28 Μαρτίου 2019 και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 10 πρέπει να συμπεριλαμβάνεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

                                                                                            26/03/2019

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                           ΠΑΤΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.